Župne obavijesti, 25 KGB (19. – 25. 9. 2021.)

Raspored svetih misa: 25 KGB (19. – 25. 9. 2021.)

Crkva Satnica Nakana
Sveti Ante 8 + Marica Komljenović
Gospa VHKZ 9:30 Pro populo
Gospa VHKZ 11 + Vesna Repušić
Gospa VHKZ 19 + Janja, Ana i Dragica

 

Ponedjeljak, 20. rujna
7 + Stjepan Drlje 19 + Kata
Utorak, 21. rujna
7 + Nikola i Neven 19 + ob. Anđelić i Jozić
Srijeda, 22. rujna
7 + Ana Komar 19 + Ivan i Mihovil
Četvrtak, 23. rujna
7 + Marko, Luca i Ivo 19 + Marica i Drago
Petak, 24. rujna
7 + Petar i Ana 19 + Igor Franjkić
Subota,25. rujna
7 + Šimun i Matija (ž) 19 + Anton Čujec

           

Srijeda: počinje molitvena akcija „40 dana za život“. U 10 sati počet ćemo molitvu pred bolnicom da se svako začeto dijete rodi. U svoje molitve uključujemo i one koji rade ili zagovaraju pobačaj, da ih Bog prosvijetli da to prestanu činiti.

Četvrtak: poslije večernje mise je klanjanje pred Presvetim

Petak: poslije večernje mise u 19 sati je sastanak za roditelje ovogodišnjih prvopričesnika i krizmanika. Tada će roditelji upisati svoju djecu na župni vjeronauk.

Subota: ministrantski susret je u 10 sati; probe pjevanja za dječji zbor su u 11 sati. Potičemo roditelje da šalju svoju djecu u ministrante ili u dječji zbor. Učinite sve da svoju djecu odvojite od mobitela i virtualnog svijeta, a ponudite im kvalitetne sadržaje i aktivnosti, kako bi se vaša djeca zdravo razvijala.

 

Dijelite naš sadržaj... Bog Vas blagoslovio!