Župne obavijesti, 13 KGB (30. 6. – 6. 7. 2024.)

Župne obavijesti, 13 KGB (30. 6. – 6. 7. 2024.)

Raspored svetih misa: 13 KGB (30. 6. – 6. 7. 2024.) Crkva Satnica Nakana Sveti Ante 8 + Martijan i + ob. Jonjić i Lujanović Gospa VHKZ 9:30 Pro populo Gospa VHKZ 19 + ob. Palavra i Sučić   Ponedjeljak, 1. srpnja 7 + Mile Gagro 19 + ob. Lovrinović i Pavlović Utorak, 2. srpnja 7 + Anka i Marko 19 + Ruža i + […]

Nastavi čitati

Župne obavijesti, 12 KGB (23. – 29. 6. 2024.)

Župne obavijesti, 12 KGB (23. – 29. 6. 2024.)

Raspored svetih misa: 12 KGB (23. – 29. 6. 2024.) Crkva Satnica Nakana Sveti Ante 8 + Mara, Jozo, Mara i + ob. Šamija Gospa VHKZ 9:30 Pro populo Gospa VHKZ 19 + Ljuba   Ponedjeljak, 24. lipnja: sv. Ivan Krstitelj 7 + Ante, Marko i Ana 19 Na odluku Utorak, 25. lipnja 7 + Ante, Finka, Lucija 19 Na odluku Srijeda, 26. lipnja 7 […]

Nastavi čitati

Župne obavijesti, 11 KGB (16. – 22. 6. 2024.)

Župne obavijesti, 11 KGB (16. – 22. 6. 2024.)

Raspored svetih misa: 11 KGB (16. – 22. 6. 2024.) Crkva Satnica Nakana Sveti Ante 8 + ob. Milos, Stanić, Pinjušić i Mlikota Gospa VHKZ 9:30 Pro populo Gospa VHKZ 19 + Josef Brandt   Ponedjeljak, 17. lipnja 7 + Zvonimir Blažević 19 + Stjepan Pavlović Utorak, 18. lipnja 7 + Ana Pranjiš 19 + Marko i + ob. Krišto i Spajić Srijeda, 19. lipnja […]

Nastavi čitati

Župne obavijeasti, 10 KGB (9. – 15. 6. 2024.)

Župne obavijeasti, 10 KGB (9. – 15. 6. 2024.)

Raspored svetih misa: 10 KGB (9. – 15. 6. 2024.) Crkva Satnica Nakana Sveti Ante 8 + Ante Gospa VHKZ 9:30 Pro populo Gospa VHKZ 11 + Petar, Božica i Katica Gospa VHKZ 19 + Blaž i Ana   Ponedjeljak, 10. lipnja 7 + Dragutin Mijatović 19 + Ivan, Bojan, + ob. Babić Utorak, 11. lipnja 7 + Gena (ž) Dodik 19 + ob. Stojak, […]

Nastavi čitati

Župne obavijesti, 9 KGB (2. –  8. 6. 2024.)

Župne obavijesti, 9 KGB (2. –  8. 6. 2024.)

Raspored svetih misa: 9 KGB (2.-8. 6. 2024.) Crkva Satnica Nakana Sveti Ante 8 + Blagica, Janja i Niko Gospa VHKZ 9:30 Pro populo Gospa VHKZ 11 + Dragutin i Zvinimir Gospa VHKZ 19 + Ivo, + ob. Džalto   Ponedjeljak, 3. lipnja 7 + Željko i Mijo 19 + Iva i Andrija Utorak, 4. lipnja 7 + ob. Žuljević i Grbavac 19 + Jozo, […]

Nastavi čitati