Raspored blagoslova obitelji, 2023.
Župa sv. Ante – Knin: Raspored blagoslova obitelji, 2023.
Ponedjeljak, 4.12.2023.
Katićeva
Splitska
Defilipsova
Dinarska
Prominski put
142.brigade HV
Kuduzova
Ćaćićeva
Kotoraševa
Domovinskoga rata
Sinjska neparni
Sinjska parni
Poljakova
Bornina
Jerkovićev put
Vugdelijina
Milanovićeva
Gospodnetićeva
Dobrilina
Stošićeva
Gojsalićeva
Badurinina
Begovićeva
Kninske bojne
Rendićeva
Gajeva
Utorak, 5.12.2023.
Hrvatskih vitezova
Lašvanski put
Kljakovićeva
Paradžikova
Bušićeva
Vojnovićeva
Đerekova
Šimunovićeva
Kapitul
Gospina
72.boj.vojne policije
Trpimirova
Gundulićeva
Tvrtkova
Srijeda, 6.12.2023.
Getaldićeva parni
Getaldićeva neparni
Martićeva
Novakova
Lornjina
Montijeva
Teslina
Krambergerova
Boškovićeva
Ružičkina
Vitezovićeva
Mohorovičićeva
Kašićeva
Vrančićeva
Četvrtak, 7.12.2023.
Jovićeva
Kupreška
Ninska
Biogradska
Sisačka
Poljička
Ikičina
Solinska
Vrlička
Imotska
Vrgoračka
4.gardijs.brigade
Uskočka
Paetak, 8.12.2023.
Zlatovićeva
7.gard.brigade parni
7.gard.brigade neparni
Resičina
Zagrebačka
Zadarska
Trg Oluje
Zoranićeva
Subota, 9.12.2023.
Tomislavova
Ponedjeljak, 11.12.2023.
Maslenička
Utorak,  12.12.2023.
Matoševa
Škabrnjska
Matijaševa
Sigetski prolaz
Kijevska
Krbavska
Medačka
Domobranska
Bleiburška
Vukovarska
Srijeda, 13.12.2023
Kosorova
Odakove skale
Šimunovićeva
Četvrtak, 14.12.2023.
Braće Radić
Ujevićeva
Gotovčeva
Meštrovićeva
Šuškova
Petak, 15.12.2023.
Velebitska
Franjevački trg
Bana J. Jelačića
Drniška
Pavlinovićeva
Grabovčeva
Svačićeva
Kačićeva
Zvonimirova
Subota, 16.12.2023.
Držislavova
Mutimirove skale
Domagojeva
Višeslavova
Bribirkskih knezova
Jelenina
Tuđmanova
Krešimirova
Marulićev trg
Ponedjeljak, 18.12.2023.
Sv. Ante – Potkonje
Vrbnik, KONJ, Amanovići
Kosovo, Čenići, Uzdolje
Utorak, 19.12.2023.
Biskupija
Dijelite naš sadržaj... Bog Vas blagoslovio!