Raspored svetih misa: 11 KGB (13. – 20. 6. 2021.)

Crkva Satnica Nakana
Sveti Ante 6 Zahvalnica
Sv. Ante 7 + Davorin Kuljanac
Sv. Ante 8 + Fabijan, Marija i Krešimir
Gospa VHKZ 9:30 + Filip Jurišić
Gospa VHKZ 19 + ob. Šimić

 

Ponedjeljak, 14 . Lipnja
7 + Boško Raič 19 + ob. Kepić
Utorak, 15. Lipnja
7 + Pero i Milka 19 + Fra Branko Mijić
Srijeda, 16. Lipnja – dan sv. Josipa
7 + Zorka Šamija 19 + Josip i Regina
Četvrtak, 17. Lipnja
8 + Stanko, Berka i Zora 19 + Ana Džojo
Petak, 18. Lipnja
7 + Petar i Ljubica 19 + Slavko
Subota, 19. Lipnja
7 Na odluku 19 + Marija Jelić

           

Nedjeljne mise: ljetni raspored: Sv. Ante u 8, GVHKZ u 8, 9:30 i 19 sati

Personalne promjene: dosadašnji župni pomoćnik fra Filip Čogelja, premješten je na novu službu župnika u Primorski Dolac. Fra Filipu zahvaljujemo na pastoralnom radu u našoj župi i želimo obilje Božjeg blagoslova na novoj službi.

Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, možete ga podijeliti.