Raspored svetih misa: 28. kga (11. – 17. 10. 2020.)

Crkva Satnica Nakana
Sveti Ante 8 + iz ob. Stanić
Gospa VHKZ 9,30 Pro populo
Gospa VHKZ 11 + Marija Raić
Gospa VHKZ 19 + Zvonko i pok. iz ob. Matić

 

Ponedjeljak, 12. listopada
7 + s. Melita Maloča 19 + iz ob. Zadro i Stojanović
Utorak, 13. listopada
7 + Nediljko Kozina 19 + Marko i Ana
Srijeda, 14. listopada
7 + Nediljko Kozina 19 + iz ob. Homa i Bilić
Četvrtak, 15. listopada
7 + iz ob. Vuletić, Grančić i Martinović 18 + Josip i Zora
Petak, 16. listopada
7 + Vinka Mrčela 18 + Milka i Ante Mudrinić
Subota, 17. listopada
7 + Goran Šimović 18 + Robert Baškarad

 

Susret ministranata je u subotu u 11 sati

Susret i probe pjevanja za dječji zbor – u subotu u 11 sati. Molimo roditelje da svoju djecu potaknu da se uključe u ministrante ili u dječji zbor.

 Vjeronauk za prvopričesnike: OŠ „Franjo Tuđman“ – Ponedjeljak u 16 sati

OŠ „Domovinske zahvalnosti“ – Petak u 11 i 16 sati

Vjeronauk za krizmanika: četvrtak u 9, druga smjena u 15 sati

FRAMA: petak u 18 sati

Danas, 11. listopada je 20 godina postojanja CARITASA u našoj župi. Tijekom ovih 20 godina mnogima je naš Caritas pomogao, zahvaljujući kršćanskoj solidarnosti vjernika Knina, ali i iz drugih dijelova naše Domovine kao i iz inozemstva. Ovom prilikom se zahvaljujemo svakom dobročinitelju. Vjerujemo da Bog vidi svako dobro djelo koje učinimo ovdje na zemlji. Naš Caritas nastavit će sa svojim radom uz podršku vas župljana i svih dobrih ljudi sa svih strana svijeta. Preporučujemo se u vašu dobroti i materijalnu pomoć.

Misa za sve dobročinitelje Caritasa je 11. listopada u 9:30 sati) u crkvi GVHKZ.

„40 dana za život“. Svaki dan ispred naše kninske bolnice molimo da se sva začeta djeca rode. Osim što se molimo za rođenje začetih, molimo i za obraćenje onih koji na bilo koji način sudjeluju ili promoviraju pobačaj. Posebno potičemo očeve i muškarce da se odazovu ovom pozivu molitve pred bolnicom te drže stražu sv. Josipa srijedom od 12-14 sati.

Procesija s likom Bezgrešne Marije bit će po završetku ove molitvene akcije (na kraju mjeseca listopada) ulicama našega grada. Molimo vas da se u što većem broju odazovete na ovu procesiju za život.

 Gospin VIS: prima nove članove (prijaviti se mogu oni koji imaju dar pjevanja i sviranja).

Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, možete ga podijeliti.