Klanjanje u crkvu sv. Ante u Kninu, u četvrtak 26. ožujka 2020. godine

 

Dijelite naš sadržaj... Bog Vas blagoslovio!