Slavlje prve pričesti u našoj župi je 7. svibnja 2022. godine u 10:30 sati

Dijelite naš sadržaj... Bog Vas blagoslovio!