Pobožnost sv. Josipu

MOLITVE SV. JOSIPU


Uzor radnicima:
Dični sv. Josipe, ti si uzor svim radnicima. Izmoli mi milost da savjesno radim i dadnem više prednost ispunjenju svojih obveza nego svim mojim nagnućima. Potiči me zahvalno i radosno koristiti i razvijati talente koje mi je Bog darovao. Potiči me i na to misliti da ću jednom morati polagati račun za izgubljeno vrijeme i propuštanje dobra.
Sve za Isusa i Mariju prema tvojem uzoru, sveti Josipe! Neka to bude moja misao vodilja u životu i u smrti. Amen. (papa Pio X)

30-dnevna pobožnost na čast svetom Josipu
Uvod
Devetnica zaštitnog plašta jest izvanredna vježba pobožnosti na čast svetom Josipu za postizanje njegovog posebnog zagovora u velikim nakanama.
Sve te molitve obavljaju se svakodnevno kroz 30 dana sjećajući se 30 godina koje je sveti Josip proživio s Isusom, Sinom Božjim, i djevičanskom majkom Marijom u Nazaretu. Izuzetno velike i brojne milosti bit će nam darovane, ako s povjerenjem i vjerom dolazimo sv. Josipu.
Sveta Terezija Avilska jednom je kazala: “Tko ne želi vjerovati, neka jednom pokuša i bit će potpuno uvjeren.” Sveti Josip može nam izmoliti puno milosti, ako najprije operemo vlastitu dušu u dobroj ispovijedi i iznova ukrasimo je primanjem svete pričesti.
Također možemo ovu veliku devetnicu učiniti plodnijom, ako smo istodobno spremni za dar ljubavi prema siromašnima. Mirno smijemo moliti neku veliku milost. Ali savjetuje se ovu devetnicu prikazati svetom Josipu za umiruće i pokojne. Kad pokušavamo obrisati suze siromašnih i trpećih i onih umrlih, tako će i sveti Josip pomoći i utješiti nas sada i u času naše smrti. S ljubavlju će raširiti iznad nas svoj zaštitnički plašt. Sveti Josip nije hranio i zaštićivao samo Svetu obitelj, nego ljubi i blagoslivlje sve nas i želi nas prevesti u vječno spasenje.

Pobožnost
+ U ime Oca
+ i Sina
+ i Duha Svetoga. Amen.

Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite nas, pomozite nas i spasite nas. Amen.
Slava Ocu… (triput u zahvalu Presvetom Trojstvu i na čast svetom Josipu).

Prikazanje
Evo, u poniznoj odanosti ovdje sam pred tobom, o sveti Josipe.
Velikim štovanjem posvećujem ti ovu pobožnost zaštitnog plašta i molim cijeli nebeski dvor da me prati u tom. Istodobno želim nastojati rasti u štovanju tebe i druge poticati u tom.
Pomozi mi, sveti Josipe, da ti ostanem vjeran cio svoj život u pobožnosti i ljubavi. Pomozi mi onda posebno u smrtnom času, kao što su tebi pomogli Marija i Josip u tvojem umiranju, da te jednom mogu vječno častiti u nebeskoj radosti. Amen.
O slavni sveti Josipe, pobožnom odanošću i radosnim srcem polažem ovo dragocjeno molitveno blago tvojim nogama, i mislim na brojne kreposti što su ukrašavale tvoju svetu osobu. I kod tebe se ostvario san egipatskog Josipa, tvojeg prethodnika. Nisi bio samo okružen nebeskim zrakama božanskog sunca, nego i nježnim svjetlom otajstvenog mjeseca, Marijom. Jakov je krenuo na put u Egipat čestitati svojem sinu Josipu, koji je sjedio na kraljevskom prijestolju. Njegov primjer slijedili su svi njegovi sinovi. Ali neopisivo ljepši bio je primjer Isusa i Marije, koji su te okruživali svojom ljubavlju i vjernošću. To me potiče hrabro ti prikazati i ovu pobožnost zaštitnog plašta, da bih po tebi iskusio božju blagonaklonost. Kao što egipatski Josip nije otpustio svoju grešnu braću, nego ih s ljubavlju prihvatio, zaštitio i spasio ih od gladi i smrti, tako i ti nećeš odbaciti mene s mojom molitvom, o sveti Josipe. Ishodi mi dalje milost, da me Bog nikad ne ostavi po tvojem zagovoru u ovoj dolini suza i uvijek me pribroji onima, koji se nalaze u životu i u smrti pod zaštitom tvojeg plašta.

Molitve
Pozdravljam te, o sveti Josipe, kao upravitelja neusporedivih blaga neba i zemlje i kao hranitelja Onog, Koji hrani sva stvorenja svemira. Poslije Marije ti si Sveče najdostojniji da te ljubimo i štujemo. Među svim svetima ti si onaj koji je imao najveću čast odgajati, voditi, hraniti i grliti Mesiju; njega kojeg su čeznuli vidjeti mnogi proroci i kraljevi. Sveti Josipe, spasi moju dušu i izmoli mi milost… od milosrdnog Boga za koju te ponizno molim.
Izmoli i siromašnim dušama čistilišta ublaženje njihovih muka. Amen. Slava Ocu… (3x)
O sveti Josipe, na cijelom svijetu određen si za zaštitnika svete Crkve. U krugu svih svetih kličem tebi, najjačem zaštitniku slabih i nevoljnih, i tisućestruko želim slaviti tvoju blagost srca koja je uvijek spremna pomagati u svakoj nevolji. Tebi se utječu, o sveti Josipe, udovice i siročad, napušteni, ožalošćeni i nevoljni. Nema nijedne boli, nijedne muke i nevolje koju bi ti zaobišao. Podari zato i meni onu pomoć, koju je sam Bog stavio u tvoje ruke da bih zadobio potrebnu milost.
I vi, sve duše u čistilištu, vapijte svetom Josipu za mene. Amen. Slava Ocu… (3x)
Bezbroj ljudi molili su već prije mene i iskusili tvoju pomoć. I predragi sveti Josipe, ti poznaješ moje nevolje i moje čežnje biti oslobođenim od njih. Nijedan čovjek, i najbolji, ne može razumjeti moj problem i stvarno mi pomoći. S velikim povjerenjem utječem se tebi. U spisima Velike svete Terezije stoji: “Svaku milost koju se moli od svetog Josipa, bit će sigurno darovana.” O sveti Josipe, tješitelju žalosnih, pomozi mi u mojoj nevolji i vodi moju molitvu i siromašnim dušama u čistilištu, da uskoro dospiju do radosti vječnog blaženstva. Amen. Slava Ocu… (3x)
O ti uzvišeni Sveče, Tvojim savršenim posluhom Bogu imaj smilovanja sa mnom. Po tvojem svetom i zaslužnom životu počuj moj vapaj. Po tvojem preljubljenom imenu pomozi mi. Po blagom i tvojem moćnom srcu zaštiti me. Po tvojim svetim suzama ojačaj me. Po tvojim sedmorim bolima smiluj se meni. Po tvojim sedmorim radostima utješi moje srce. Od svakog zla duše i tijela oslobodi me. Iz svake nevolje i svake bijede iščupaj me. Izmoli mi milosno jedino potrebno – Božju milost.
Izmoli svim umrlima u čistilištu brzo oslobođenje iz njihovih muka. Amen. Slava Ocu… (3x)
O slavni sveti Josipe, neprebrojivi su izljevi milosti koje ti izmoliš siromašnim i žalosnima. Bolesnici svake vrste, opterećeni, oklevetani, izdani, neutješni, gladni i svake vrste potrebiti dolaze tebi sa svojim nakanama i zadobijaju uslišanje svojih molitava.
Molim te, ne dopusti, o predragi sveti Josipe, da bih bio među svima ovima jedina osoba, koja ne bi bila uslišana. Pokaži također i meni tvoju milosnu i moćnu pomoć. Zato ću ti uvijek zahvaljivati i uvijek te štovati, o slavni sveti Josipe, ti moj zaštitniče i osloboditelju siromašnih duša iz čistilišta. Slava Ocu… (3x)
O vječni Bože i Nebeski oče, po zaslugama Tvojeg sina Isusa i njegove presvete majke Marije vapijem da mi podariš jednu posebnu milost. U ime Isusovo i Marijino bacam se pred Tobom u Tvojoj čudesnoj nazočnosti. Molim Te, primi pak moju spremnost i moju čvrstu odluku ostati ustrajnim među onima koji žele živjeti pod zaštitom poočima Svete obitelji i po njemu Tebi vapiju. Blagoslovi ovu svetu pobožnost u Tvojoj dobroti i usliši moju molbu. Amen. Slava Ocu… (3x)
Sveti Josipe, brani svetu Crkvu od svih protivština i raširi tvoj zaštitni plašt nad svima nama.Vapijući zazivi puni povjerenja u mislima na skroviti život svetog Josipa s Isusom i Marijom

Sveti Josipe, moli Isusa neka posveti moju dušu.
Sveti Josipe, moli Isusa neka rasplamsa ljubavlju moje srce.
Sveti Josipe, moli Isusa neka prosvijetli moj razum.
Sveti Josipe, moli Isusa neka ojača moju volju.
Sveti Josipe, moli Isusa neka očisti moje misli.
Sveti Josipe, moli Isusa neka vodi moje osjećaje.
Sveti Josipe, moli Isusa neka vodi moje želje.
Sveti Josipe, moli Isusa neka blagoslovi moja djela
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost nasljedovati tvoje kreposti.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost poniznosti srca i duše.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost blagosti i dobrotu srca.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost mira u srcu.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost pobožnosti i strah Božji.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost težnje za savršenošću.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost čistoće srca.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost strpljivosti u kušnji i boli.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost blagosti karaktera.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost spoznaje vječnih istina.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost razlikovanja duhova.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost ustrajnosti u činjenju dobra.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost hrabrosti u nošenju križa.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost napuštanja svjetovnih ovisnosti.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost čežnje za nebom.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost snage izbjegavati prigodu za grijeh.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost volje za vjernu ustrajnost do kraja.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost dobrog smrtnog časa.
Sveti Josipe, ne dopusti da se ikad udaljim od tebe.
Sveti Josipe, pomozi mi Isusa tako ljubiti kao što si ga ti ljubio.
Sveti Josipe, nikad me ne napuštaj, posebno u času smrti.
Isuse, Marijo i Josipe, posvećujem Vam svoje srce i svoju dušu.
Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite me, pomozite mi i spasite me. Amen. Slava Ocu… (3x)

Zazivi svetom Josipu
Spomeni se prečisti Zaručniče Majke Božje Marije i moj predragi zaštitniče, sveti Josipe:
Još se nikad nije čulo, da netko koji je vapio tebi za zaštitu i pomoć da ga nisi uslišao i utješio. S tim znanjem i pouzdanjem dolazim i ja tebi, sveti Josipe, čuj moje vapaje i usliši moje molbe. Amen.
Slavni sveti Josipe, Gospin zaručniče i djevičanski oče Isusov, misli na mene i bdij nada mnom. Uči me napredovati na putu svetosti. Uzmi sve moje žurne molbe u tvoju pobožnu brigu i u tvoju očinsku zaštitu. Ukloni sve smetnje i poteškoće što se protive mojoj molitvi i neka uslišanje moje molitve bude na veću Božju čast i spasenje moje duše. U znak moje velike zahvalnosti neka ti služi moje obećanje po mogućnosti poticati posvuda tvoje štovanje. Radosno slavim Boga koji ti je darovao toliko puno posredničke moći u nebu i na zemlji. Amen.

Litanije svetog Josipa
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj se nama!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, …
Duše Sveti, Bože, …
Sveto Trojstvo, jedan Bože, …
Sveta Marijo, moli za nas.
Sveti Josipe, …
Slavni porode Davidov, …
Svjetlosti patrijarha, …
Zaručnice Bogorodice, …
Stidljivi čuvaru Djevice, …
Hranitelju Sina Božjega, …
Brižni branitelju Kristov, …
Glavaru slavne obitelji, …
Josipe pravedni, …
Josipe prečisti, …
Josipe premudri, …
Josipe jaki, …
Josipe pokorni, …
Josipe vjerni, …
Ogledalo strpljivost, …
Ljubitelju siromaštva, …
Uzore radnikâ, …
Uresu domaćega života, …
Čuvaru djevica, …
Potporo obitelji, …
Utjeho bijednih, …
Uzdanje bolesnih, …
Zaštitniče umirućih, …
Strahu zlih duhova, …
Pokrovitelju svete Crkve, …

—— Postavio si ga gospodarom doma svojega.
—— I poglavarom svega imanja svojega.

Pomolimo se: Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženog Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj, molimo, da njega kao pokrovitelja častimo na zemlji i zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Završetak svetog plašta
O slavni sveti Josipe, Bog te je izabrao za glavu i zaštitnika Presvete obitelji, budi iz neba moj moćni zaštitnik. Postojano te molim, uvijek me zadrži pod zaštitom tvojeg svetog plašta. Danas te izabirem za svojeg oca, zagovornika, pratitelja i zaštitnika. Sve ti preporučujem: svoje tijelo i svoju dušu; sve što jesam i što imam, sav moj život i moju smrt. Sačuvaj me kao tvoje dijete i brani me od vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Pomaži me u svim nevoljama. Utješi me u gorkim časovima a posebno u smrtnoj borbi. Izreci samo jednu riječ za mene predostojnom Otupitelju, kojeg si kao dijete nosio na tvojim rukama, i preblaženoj Djevici Mariji čiji si bio ljubljeni zaručnik. Izmoli mi one milosti koje će me voditi vječnom spasenju. Želim slijediti tvoj savjet i primjer i uvijek ti biti zahvalnim.
Sveti Josipe, nevini i čisti, daj da budem tvojim posvojenikom.
Održi me čistim na duši i tijelu, da bih ostao u božjoj milosti.
Sveti Josipe, poočime, zaručniče Djevičin, budi mi vođom i savjetnikom. Pomozi mi Bogu biti vjernim. Amen.
Oče naš…, Zdravo Marijo… i Slava Ocu…
+ U ime Oca
+ i Sina
+ i Duha Svetoga. Amen.
Hvaljen Isus i Marija. Uvijeke. Amen. +

Devetnica svetom Josipu
Ona se sastoji u tomu, da se kroz devet dana četiri put dnevno, neovisno kada i gdje, obraća štovanjem svetom Josipu zbog njegove slijedeće četiri odlike.
Njegova vjernost prema milosti. Razmišljaj jednu minutu o tomu, zahvaljuj Bogu i moli po zagovoru svetog Josipa da i ti mogneš biti vjernim!
Njegova vjernost u njegovanju duhovnog života: razmišljaj, zahvaljuj, moli!
Njegova ljubav prema presvetoj Djevici Mariji: razmišljaj, zahvaljuj, moli!
Njegova ljubav prema božanskom djetetu Isusu: razmišljaj, zahvaljuj, moli! Razmišljaj svaki put samo jednu odliku! +
Ova devetnica pokazala se učinkovitom, i osobito se preporučuje.

Molba svetom Josipu
Tebi se utječemo, sveti Josipe. Zazvali smo upomoć tvoju presvetu Zaručnicu a sad s puno povjerenja molimo tvoju očinsku zaštitu.
Zbog ljubavi koja te povezivala s Bezgrešnom Djevicom i Majkom Božjom, zbog očinske ljubavi kojom si okruživao dijete Isusa, molimo te vapijući: Dobrostivo pogledaj na Crkvu, koju si je stekao Isus Krist svojom krvlju, i pomozi nam svojom moći u našim nevoljama.
Vjernom brižnošću bdio si nad svetom obitelji; zaštićuj sad i izabranu djecu Isusa Krista. Predragi Oče, udalji od nas svaku zarazu zablude i pokvare-nosti. Ti moćni Zaštitniče, pomozi nam milosno s neba u našoj borbi protiv silâ tame.
Kao što si nekoć spasio dijete Isusa iz najveće životne opasnosti, tako brani sad svetu Crkvu Božju protiv svih zamki njezinih neprijatelja i od svake nevolje.
Zaštiti svakog od nas tvojom postojanom zaštitom, da bismo sveto živjeli po tvojem primjeru i tvojom pomoću, dobro umrli i stigli u vječno blaženstvo u nebu. Amen. +

Molitva za kršćanske obitelji
Sveti Josipe, glavo svete obitelji u Nazaretu, djevičanski mužu Majke Božje, u vašoj kući trajno je boravila sreća i mir, jer onaj koji je izvor sve sreće i svakog mira, gospodar neba i zemlje, bio je među vama, štoviše bio vam je podložan.
Tako molimo te, sveti Josipe, izmoli svim obiteljima nešto od te sreće i tog mira. Izmoli svim roditeljima duha straha Božjega i samozatajnosti. Izmoli djeci, da uvijek imaju pred očima uzor božansko dijete, njegovu poslušnost i njegovu ljubav. Amen. +

Sedam boli i sedam radosti svetog Josipa
Molitva:
Sveti Josipe, najbolji hranitelju našeg božanskoga Gospodina Isusa Krista, prečisti zaručniče presvete Djevice i Majke Božje, moli za sve siromašne, bolesne, trpeće i umiruće ovog dana i ove noći i vodi ih sve Isusu Kristu našem božanskom Gospodinu. Amen. Sveti Josipe, molim te za dobar smrtni čas. Amen – hvala ti.
Sedam boli i sedam radosti svetog Josipa:
1. Podsjećam te, o sveti Josipe, na onu bol što ga je osjećalo tvoje srce kad si htio napustiti tvoju Božansku zaručnicu, ali i na one radosti koje ti je objavio anđeo zbog Kristova postajanja čovjekom.
Po ovoj tvojoj boli i po ovoj tvojoj radosti molim te, pomozi nam.
Oče naš… Zdravo Marijo…
2. Podsjećam te, o sveti Josipe, na onu bol što ga je osjećalo tvoje srce kad si vidio dolazak na svijet Božansko dijete, ali i na onu radost kad si čuo pjesmu anđelâ.
Po ovoj tvojoj boli i po ovoj tvojoj radosti molim te, pomozi nam.
Oče naš… Zdravo Marijo…
3. Podsjećam te, o sveti Josipe, na onu bol koju si osjećao kad je obrezano Božansko dijete, ali i na onu radost nad slatkim imenom Isus.
Po ovoj tvojoj boli i po ovoj tvojoj radosti molim te, pomozi nam.
Oče naš… Zdravo Marijo…
4. Podsjećam te, o sveti Josipe, na onu bol koju je osjećalo tvoje srce pri pro-ročanstvu Šimunovu, ali i na onu radost kad su po tom Djetetu spašene mnoge duše.
Po ovoj tvojoj boli i po ovoj tvojoj radosti molim te, pomozi nam.
Oče naš… Zdravo Marijo…
5. Podsjećam te, o sveti Josipe, na onu bol koju si osjećao kad si morao bježati s Božanskim djetetom u Egipat, ali i na onu radost kad si vidio kako pred njim padaju kumiri.
Po ovoj tvojoj boli i po ovoj tvojoj radosti molim te, pomozi nam.
Oče naš… Zdravo Marijo…
6. Podsjećam te, o sveti Josipe, na onu bol koju je osjećalo tvoje srce kad si opet morao bježati, ali i na onu radost kad si stanovao u Nazaretu s Isusom i Marijom.
Po ovoj tvojoj boli i po ovoj tvojoj radosti molim te, pomozi nam.
Oče naš… Zdravo Marijo…
7. Podsjećam te, o sveti Josipe, na onu bol koju je osjećalo tvoje srce kad si izgubio Božansko dijete, ali i na onu radost kad si ga ponovno našao u Hramu.
Po ovoj tvojoj boli i po ovoj tvojoj radosti molim te, pomozi nam.
Oče naš… Zdravo Marijo…

Svetkovina svetog Josipa – 19. ožujka
Neka je dovijeka slava i hvala Ocu, Sinu i Duhu Svetom za slavnog svetog Josipa. Amen.
Sveti Josipe – Božji miljeniče, pomoćniče i savjetniče,
Sveti Josip, najbolji oče, ti Marijina zaštito i utočište,
Budi nam pomoćnik i savjetnik, izgovori za nas jednu moleću riječ.
Ništa ti ne može uskratiti Dijete, koje si tako nježno grlio,
Zato brini se za nas, sve dok nas ne vidiš u nebu. Amen. +

Molitva svetog Franje Saleškog svetom Josipu
Preslavni sv. Josipe, Gospin zaručniče, očinski nas zaštićuj; vapijemo ti po Presvetom srcu Isusovu.
O ti, čija se moć proteže na sve naše potrebe i što nemoguće možeš učiniti mogućim, usmjeri tvoje očinske oči na potrebe nas tvoje djece, i uzmi nas za svoje.
U potrebi i nevolji što nas satire, žurimo s povjerenjem tebi.
Udostoj se sam preuzeti očinskom dobrotom, vođenje ovih važnih i teških stvari, koje nas uznemiruju i opterećuju.
Učini, da njihov sretan ishod bude tebi na čast i za naše dobro. Amen.

Molitva za obitelj
Sveti Josipe, glavo Svete obitelji iz Nazareta, djevičanski zaručniče Majke Božje, u vašoj kući uvijek je vladala sreća i mir, jer onaj koji je izvor sve sreće i svakog mira, Gospodar neba i zemlje, bio je s vama, zacijelo bio vam je podložan.
Stoga molimo te, sveti Josipe, izmoli svim obiteljima dio te sreće i tog mira. Izmoli svim roditeljima duh straha božjeg i samozatajnosti. Izmoli djeci, da uvijek imaju pred očima uzor Božanskog djeteta, njegovu poslušnost i njegovu ljubav.

Molitva za sretnu smrt
Sveti Josipe, ti si umro na rukama tvojeg posinka Isusa i tvoje djevičanske družice Marije.
Pomozi mi s Isusom i Marijom, posebno onda kad smrt učini kraj mojem životu. Daj da po tvojoj ruci prijeđem u vječni život.
Isuse, Marijo i Josipe, vama darivam svoje srce i svoju dušu.
Isuse, Marijo i Josipe, pomozite mi u smrtnoj borbi.
Isuse, Marijo i Josipe, neka moja duša u miru pođe s vama.
Amen. +

Molitva svetom Josipu
Tebi, o sveti Josipe, utječemo se u svojoj nevolji! Nakon što smo tvoju Svetu zaručnicu za pomoć zamolili, molimo s potpunim povjerenjem za tvoju zaštitu. Zbog ljubavi koja te je povezivala s Bezgrešnom Djevicom i zbog očinske ljubavi kojom si grlio dijete Isusa, molimo te vapijući, da milostivo pogledaš nasljedstvo što ga je otkupio Isus Krist svojom krvlju, i tvojom moći pritečeš nam u pomoć.
O brižljivi zaštitniče Svete obitelji, bdij nad nasljedstvom Isusa Krista. Udalji od nas, o predragi Oče, svaku zarazu zablude i pokvarenosti! Pomozi nam milosno s neba, naš jaki zaštitniče u borbi s moćima tame. I kao što se negda spasio dijete Isusa iz najveće opasnosti života, tako brani sad svetu Crkvu Božju od svih zasjeda njezinih neprijatelja i trajno nas zaštićuj, da bismo sveto živjeli po tvojem primjeru i tvojom pomoću, blaženo umrli i stigli u nebo vječne blaženosti. Amen. +

Molitva svetom Josipu u svim nakanama
Pozdravljam te, o sveti Josipe! Po preslatkom srcu Isusovu i Marijinu, tebe, koga je Bog tako visoko počastio i izabrao za upravitelja svoje kuće ovdje na zemlji, komu je sám Njegov jedinorođeni sin u ljudskom liku bio poslušan, i komu je Duh Sveti povjerio njegovu izabranu Zaručnicu, Djevičansku kćer Nebeskog oca; po ovom tvojem dostojanstvu, o sveti Josipe molim te, pomozi mi u nevoljama, bolima i patnjama što me satiru. Ali prije svega izmoli mi milost od Boga da pun smilovanja skine s mojih ramena satirući teret ovih nevolja, i podari mi tu milost ako je to Njegova presveta i klanjanja predostojna volja. O sveti Josipe! Pogledaj na moje ožalošćeno srce, pogledaj me, od svih napušten, kako ovdje klečim pred tobom i vapijem ti za pomoć. Ne dopusti mi dalje nositi teret, nego podari da oslobođen i utješena srca najdublje Ti zahvalim za tvoje zagovore pune ljubavi. Amen.
Sveti Josipe, nevini i čisti, daj da budem tvojim posvojenikom, podrži me biti čistim na tijelu i duši da ostanem u milosti Božjoj. Sveti Josipe poočime, čisti zaručniče Djevice, budi mi vođom i savjetnikom. Pomozi mi biti vjeran Bogu. Amen.
Isuse, Marijo i Josipe, spasite duše, spasite Bogu posvećene. Smilujte se svakoj siromašnoj duši u čistilištu i svoj nedužnoj djeci, svoj pobačenoj djeci i njihovim majkama. Amen.

Molitva svetom Josipu za krepost čistoće
O sveti Josipe, ti Oče i Zaštitniče djevičanskih duša, kojima je bio povjeren Isus i Marija i djevice djevica; po ovim oboma nadasve dragocjenim zalozima, Isusa i Marije, molim i zaklinjem te da mi ishodiš milost biti očuvanim od svake nečistoće, s neokaljanom dušom, čistim srcem i čistim tijelom uvijek služiti Isusu i Mariji u svoj čistoći. Amen.

Molitva svetom Josipu radniku za blagoslov u radu
Preslavni sveti Josipe, ti uzore svih čiji udio jest rad ovdje na zemlji, ishodi mi milost raditi u duhu zadovoljštine da bih okajao svoje mnoge grijehe. Pomozi mi savjesno raditi dajući prednost ispunjenju dužnosti mojim naravnim nagnućima; raditi sa zahvalnošću i radošću zalažući svoju čast koristeći od Boga primljene darove i dalje ih razvijajući. Pomozi mi raditi s redom, mirom, umjerenošću i strpljivošću neplašeći se umaranja ili poteš-koća. Ali posebno izmoli mi milost da posao obavljam čistom nakanom i nesebično. Potiči me uvijek imati pred očima smrt i polaganje računa koje ću morati položiti za izgubljeno vrijeme, neiskorištene talente, za propušteno dobro i sve isprazno.
Sve za Isusa, sve za Mariju, sve prema tvojem primjeru, o sveti patrijarho Josipe, neka je to moja vodilja u životu i u smrti. Amen.

Molitva svetom Josipu
O preblaženi Josipe, tebi se utječemo u našoj žalosti. Kao što smo zamolili za pomoć tvoju Presvetu zaručnicu, tako i puni pouzdanju molimo i tvoju zaštitu. Zbog ljubavi koja te je povezi-vala s Bezgrešnom djevicom i Majkom Božjom, i zbog očinske ljubavi kojom si okruživao dijete Isusa, molimo te vapijući, blago pogledaj i u našim nevoljama tvojom moći priskoči nam u pomoć, naslijeđu, koje je Isus Krist otkupio svojom krvlju.
O Brižljivi zaštitniče Svete obitelji, bdij nad izabranim sljedbeni-cima Isusa Krista. Udalji od nas, o predragi Oče, svaku zarazu zablude i pokvarenosti. Milošću nam pomozi s neba, ti naš jaki pomoćniče u sadašnjoj borbi sa silama tame. I kao što si nekoć spasio dijete Isusa iz krajnje životne opasnosti, tako brani sad svetu Crkvu Božju protiv neprijateljskih zasjeda i svih protivština. Trajno sve nas zaštićuj, da bismo sveto živjeli, sveto umrli i vječno blaženstvo zadobili u nebu po tvojem primjeru i tvojoj pomoći. Amen
(Papa Leon XIII propisao je u enciklici “Quamquam pluries” od 15. kolovoza 1889. godine “zbog nevolja vremena vapiti zaštitu sv. Josipa u sjedinjenju s djevičanskom Bogorodicom” nadodati poslije krunice i Lauretanskih litanija i gore spomenutu molitvu svetom Josipu.)

Molitva svetom Josipu
O sveti Josipe, tebi se utječemo u svojoj nevolji i puni povjerenja molimo tvoju zaštitu. Kod ljubavi koja te je povezivala s bezgreš-nom Majkom Božjom, i očinskom nježnošću kojom si okruživao dijete Isusa, vapijemo tebi. Blago pogledaj na naslijeđe što ga je Isus Krist otkupio svojom krvlju.
Pomozi nam u našoj nevolji tvojom moćnom pomoći, o brižni zaštitniče Svete obitelji i bdij nad izabranim krugom učenika Isusa Krista.
Udalji od nas, o predragi Oče, svaku zarazu zablude i pokvareno-sti. Pomozi nam milosno s neba, ti jaki pomoćniče u borbi s moćima tame. Kao što si jednom spasio dijete Isusa iz iz krajnje životne opasnosti, tako brani sad svetu Crkvu Božju protiv nepri-jateljskih zamki i svake protivštine. Trajno sve nas zaštićuj, tako da bismo sveto živjeli, sveto umrli i vječno blaženstvo zadobili u nebu po tvojem primjeru i tvojoj pomoći. Amen.

Molitve svetom Josipe
Lijepa i stara pjesma
Kad pritisnu boli
u toj suznoj doli,
idite Josipu.
Nesreća kad bije
a pomoći nije,
idite Josipu.
Kada duša zdvaja,
pati od očaja,
idite Josipu.
Žalost kad vas muči,
jer nemir je u kući,
idite Josipu.
Teška kad vas tuga,
muči radi duga,
idite Josipu.
Kada vjeru gubi,
koga srce ljubi,
idite Josipu.
U napasti jakoj,
u potrebi svakoj,
idite Josipu.
Kada snaga pade,
zdravlju nema nade,
idite Josipu.
Kad se život gasi,
žića minu časi,
idite Josipu.
Duša kad poleti,
u raj gore sveti,
idite Josipe.

Sjeti se sveti Josipe
Sveti Josipe, ti prečisti zaručniče Djevice Marije, moj predragi zaštitniče! Sjeti se, da se još nikad nije čulo da je itko zatražio tvoju pomoć i tebi zavapio i ostao neutješen. S tim povjerenjem dolazim tebi i preporučujem se tebi. Ne odbij moje molbe, ti hranitelju Spasiteljev, nego dobrostivo ih primi! Amen.

Pozdravljam te
Zdravo, sveti Josipe!
Bog te je bogato obdario darovima. U tvojem naručju nosio si Spasitelja i rastao je pred tvojim očima.
Blagoslovljen si među svim muževima, i blagoslovljen neka je Isus, božansko dijete tvoje Djevičanske družice. Sveti Josipe, tebe je Bog izabrao za poočima svojeg Jedinorođenog sina, uvijek nas zagovaraj u našim brigama za naše obitelji, za naše blagostanje i naš stalež. Konačno pomozi nam i u času smrti naše. Amen

Slavni sveti Jospie
Slavni sveti Josipe, Gospin zaručniče, očinski pomozi nam, to te molim po Srcu Isusovu.
O ti, čija se neograničena moć proteže na sve naše potrebe i koji nam nemoguće možeš učiniti mogućim, očinski pogledaj na nakane tvoje djece. U tjeskobi i nevolji što nas satire, utječemo se puni povjerenja tebi. Molimo te, s puno ljubavi uzmi pod tvoj plašt pun ljubavi ove važne i teške stvari koje nas toliko puno brinu. Učini, da njihov sretni kraj bude Bogu na čast i za dobro njegove odane mu djece! Amen. (Sv. Franjo Saleški)

Pozdrav sv. Josipu
Pozdravljamo te, sv. Josipe, pun milosti. Isus i Gospa su s tobom. Blagoslovljen si među muževima i neka je blagoslovljen Isus, Božji jedinorođeni Sin.
Sveti Josipe, hranitelju Isusa Krista i zaručniče bezgrešne Djevice Marije, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen.

Sveti Josipe
Sveti Josipe, hranitelju našeg Otkupitelja, nauči nas sa strahopoš-tovanjem razmatrati otajstva utjelovljenja i otkupljenja, klanjati se zahvalnom vjerom božanstvu Isusa Krista. Vjerno i jednos-tavno služe svi njegovom boravku među nama ljudima, nada sve visoko ga cijeneći za vrijeme njegova života. Sveti Josipe, nauči nas upoznavati i ljubiti Isusa! Ti prečisti čuvaru neokaljane Djevice, izmoli nam nježnu i ljubav punu štovanja prema Mariji, prema otajstvu njezinog neoskvrnjenog majčinskog dostojanstva, da bi nas usrećila njezina čista nazočnost, kao što je usrećila i posvetila tebe. Sveti Josipe, pomozi nam štovati Gospu, našu djevičansku Bogorodicu!
Diko radništva, ti si oplemenio teški posao u slatkom sjedinjenju s onim koji ti je bio podložan kao radnik. Zazovi Isusov blagoslov na narod koji radi i koji traži posao, bezgranično pouzdanje u Boga, duha radosti u radu i vjernosti u radu, da bismo svi jednom primili iz božje ruke nebesku nagradu. Sveti Josipe, pouči nas blagoslovu rada!
Sveti Josipe, po tvojem sretnom smrtnom času budi nam uzorom i zagovornikom. Izmoli nam za tjeskoban trenutak smrti pomoć Isusa Krista, utjehe svete Crkve, srdačno kajanje za sve naše grijehe i pomozi nam svima Bogu odano i dobro pripremljeni prijeći po rukama Isusa i Marije.
Sveti Josipe, izmoli nam blaženi smrtni čas! Sveti Josipe, zaštitni-če svete Crkve, raširi blagoslivljajući svoje ruke na sve katoličke obitelji svijeta. Bdij i čuvaj ih u svim opasnostima, da s Kristom živo povezane dospiju do vječne obiteljske sreće. Amen.

Sveti Josipe
Ljubljeni sveti Josipe, tebe kao oca štuje velika Božja obitelj Katolička crkva. Sjeti se, da dobri otac posebno prihvaća svoju djecu u potrebama. Smiluj se onima u teškim kušnjama i ugroženima, bolesnima i trpećima, a posebno umirućim grešni-cima i siromašnim dušama u čistilištu.
Od sveg srca zahvaljujem Ti za tvoju očinsku pomoć, tvoju zaštitu i utješnu pomoć! Amen.

Sveti Josipe
Sveti Josipe, bolno te je satirala pomisao da bi morao napustiti Prečistu zaručnicu. Ali neopisiva radost obuzela te kad ti je anđeo objavio tajnu božanskog utjelovljenja. Pomozi i meni uvijek odlučivati prema Božjoj volji s Isusom i Marijom zaista živjeti kršćanskim životom.

Sveti Josipe
Sveti Josipe, ti mužu po Božjem srcu! U svim situacijama tvojeg života pouzdavao si se u Boga. Tvoja čvrsta nada i tvoje neuzdrmljivo povjerenje meni su dragocjeni uzor u protivštinama svakodnevnice. Moj predragocjenjeni zaštitniče, izmoli mi onu čvrstu nadu koju ništa ne može uzdrmati, onu pobjednu nadu što svladava sve protivštine i izdrži sve kušnje. Izmoli mi ono ljubeće povjerenje, kojemu sám Bog ne može odoljeti. Izvapi mi onu nadu koja će mi u životu biti snažnim osloncem a u smrti ljekovitom utjehom. Zbog tvojih velikih zasluga molim te: podari mi ovog dana posebnu milost… koju s pouzdanjem vapijem.
Sveti Josipe, moj najdraži prijatelju i lijeku mojim ranama, pogle-daj na mene siromašnoga grešnika.
Sveti Josipe, tebi povjeravam svoju dušu! Sveti Josipe, spasi duše, spasi Bogu posvećene!
(“Nisam nikad upoznala nekog, koji je obavljao pobožnost prema svetom Josipu ili mu služio posebnim nastojanjima, da ne bih kod njega zamjetila veliki napredak u krepostima.” – crkvena naučiteljica sveta Terezija Avilska)

Sveti Josipe
Sveti Josipe, Isusov hranitelju,
ti mudri i vjerni slugo
koga je Gospodin postavio
nad svojom kućom,
ti zaštitniče mojeg Spasitelja,
i ja te izabirem
u životu i u smrti
za svojeg zaštitnika
i posebnog branitelja.
Budi mi vjernim zaštitnikom
i vođom na mojem
zemaljskom putu,
da nikad ne zađem
s puta božanskih zapovijedi.
Budi mi zaštita u nesreći,
utjeha u žalosti
dok konačno ne budem
s tobom vječno hvalio Presveto Trojstvo
i radovao se s tobom
i svim svetima u nebeskom kraljevstvu. Amen.

Sveti Josipe
Sveti Josipe u svojoj nevolji dolazimo tebi i s punim povjerenjem molimo tvoju zaštitu.
Ti si bio ljubavlju povezan s neokaljanom Majkom Božjom i očinski brinuo se za Isusa. Zato te molimo: pogledaj na narod što ga je Isus Krist otkupio svojom krvlju, i pomozi nam tvojom moćnom pomoći. Ti zaštitniče Svete obitelji, bdij nad kućom Božjom. Udalji od nas sve zaraze zablude i pokvarenosti. Ti jaki pomoćniče, pomozi nam u borbi sa silama tame. Ti si spasio dijete Isusa iz životne opasnosti; isto tako brani sad svetu Crkvu Božju od zla Neprijatelja i njegovog zavođenja. Zaštiti nas, da po tvojem primjeru i tvojom pomoću sveto živimo, blaženo umremo i zado-bijemo vječni život. Amen.

Sveti Josipe, ti zaštitniče
Sveti Josipe, Isusov hranitelju, ti mudri i vjerni slugo, kojeg je Gospodin postavio nad svojom kućom. Ti zaštitniče mojeg Spasi-telja, i ja te izabirem za svojeg zaštitnika i posebnog zagovornika u životu i u smrti.
Budi mi na mojem zemaljskom putovanju vjerni pratitelj i vođa, da nikad ne bih skrenuo s puta božjih zapovijedi.
Budi u nesreći moja zaštita, u žalosti moja utjeha, dok konačno s tobom i svim svetima u nebeskom kraljevstvu ne budem hvalio Presveto Trojstvo i radovao mu se. Amen.

Sveti Josipe, reci mi gdje je on!
Sveti Josipe, gdje da nađem Gospodina?
I ti si ga tražio i našao ga. Reci mi gdje je on!
Reci mi gdje je on, kada dani lete ne ostavljajući tragova.
Reci mi gdje je on, kad su kušnja i bol moj svakodnevni kruh.
Reci mi gdje je on, kad ga više ne želim tražiti u svojoj udobnosti.
Reci mi gdje je on, kad se dolazi k meni tražiti utjehu, savjet, prijateljstvo i radost.
Sveti Josipe, moj prijatelju, pouči me susretati Gospodina u sva-kodnevnosti života!

Pozdravljam te, sveti Josipe
Pozdravljam te, o sveti Josipe kao upravitelja neusporedivog blaga neba i zemlje i kao hranitelja Onog, koji hrani sva stvorenja svemira. Poslije Marije ti si onaj svetac koji je najdostojniji da ga ljubimo i štujemo. Među svim svecima ti si onaj koji je imao najveću čast Mesiju odgajati, voditi, hraniti i grliti; njega kojeg su čeznuli vidjeti toliki proroci i kraljevi. Sveti Josipe, spasi moju dušu i izmoli mi milost od milosrdnog Boga (…) za koju te ponizno molim.
Izmoli i siromašnim dušama u čistilištu ublaženje njihovih muka. Amen. Slava Ocu… (3x)
O sveti Josipe, širom svijeta ti si određen za zagovornika i zaštitnika svete Crkve. U zajedništvu svih svetih vapijem tebi, najjačem zaštitniku slabih i nemoćnih, a tisuću puta želim počastiti blagost tvojeg srca, koja je stalno spremna za pomoć u svakoj nevolji. Tebi, o sveti Josipe, obraćaju se udovice i siročad, napušteni, žalosni i nevoljni svake vrste. Nema nijednog bola, nijedne brige i nijedne nevolje koju bi ti zaobišao. Stoga podari i meni one pomoći koje ti je sám Bog stavio u ruke, da bih zadobio traženu milost.
I vi, sve duše u čistilištu, vapijte za mene svetom Josipu. Amen. Slava Ocu… (3x)
Bezbroj ljudi prije mene su molili tebi i zadobili pomoć od tebe. O predragi sveti Josipe, ti znaš za moje nevolje i moju čežnju biti oslobođen od njih. Nijedan čovjek, pa i najbolji, ne može razumjeti moj problem i stvarno mi pomoći. Velikim pouzdanjem utječem se tebi.
U spisima Velike svete Terezije stoji: “Svaku milost koju se moli od svetog Josipa, bit će sigurno darovana”. O sveti Josipe, ti tješitelju žalosnih, pomozi mi u mojoj tjeskobi i vodi moju molitvu također siromašnim dušama u čistilištu, da bi uskoro zadobile radost blaženstva. Amen. Slava Ocu… (3x)
O ti uzvišeni sveče, smiluj mi se po tvojem savršenom posluhu prema Bogu. Po tvojem svetom i zaslužnom životu počuj moj vapaj. Po tvojem preljubljenom imenu pomozi mi. Po blagosti i sili tvojeg srca zaštiti me. Po tvojim svetim suzama jačaj me. Po tvojim sedam bolî smiluj mi se. Po tvojim sedam radosti utješi moje srce. Od svakog zla duše i tijela oslobodi me. Iz svih nevolja i svake bijede iščupaj me. Izmoli mi milosno jedino potrebno, Božju milost.
Izmoli pokojnima u čistilištu brzo otkupljenje iz njihovih muka. Amen. Slava ocu. (3x)
O slavni sveti Josipe, bezbrojni su izljevi milosti što ih moliš jadnim ožalošćenim. Bolesnici svake vrste, satrveni, oklevetani, izdani, neutješni, gladni i nevoljni dolaze tebi sa svojim nakanama i zadobijaju uslišanje svojih molbi. Molim te, ne dopusti, o predragi sveti Josipe, da bih bio jedina osoba među ovima koji ne bi bio uslišan. Iskaži i meni tvoju milosnu i moćnu pomoć. Zato ću ti biti zahvalan i uvijek te štovati, o preslavni sveti Josipe, ti moj zaštitniče i osloboditelju siromašnih duša iz čistilišta. Amen. (3x).
Sveti Josipe, brani svetu Crkvu od svih protivština i raširi svoj zaštitni plašt nad svima nama!

U nevolji
Sveti Josipe, s pouzdanim srcem pojavljujem se pred tobom. S pouzdanjem vjerujem, da ti možeš sve kod Boga koji ti je izabrao za hranitelja njegovog ljubljenog sina Isusa Krista. O preblaženi sveti Josipe, koji si spasio Nebesko dijete od njegovih neprijatelja, hranio si neumornim marom i pratio i zaštićivao ga na svim njegovim putovima, uzmi sad poradi Isusa mene i moje u tvoju zaštitu. Potrebni smo tvoje pomoći, tvojeg vodstva i tvoje zaštite. Pogedaj u kojoj se nalazim nevolji. Ti veliki i moćni zagovorniče, tako si bliz Božjem prijestolju. Tebi ne može Isus uskratiti nijedne molbe. Tako vapijem tvoju pomoć i zagovor u svojim sadašnjim brigama.
Sveti Josipe, već si mnoge uslišao. Svrni svoj pogled na mene i izmoli mi pomoć u nakani što ti je iznosim u poniznosti svojeg srca… Izmoli mi zbog tvojih zasluga, da mi Bog podari milost po Isusu Kristu našem Gospodinu. Amen.
Oče naš…, Zdravo Marijo… i Slava Ocu…

U posebnim potrebama
S djetinjim srcem dolazim preda te, o najvjerniji hranitelju Isusov, sveti Josipe, i molim te u mojim sadašnjim nakanama za tvoj samilosni zagovor i podršku. S povjerenjem vjerujem, da ti sve možeš kod Boga koji te je izabrao biti poočimom njegova sina Isusa. O preblaženi sveče, koji si spasio Nebesku dragocjenost s njegovom Djevičanskom majkom od bijesa njegovih neprijatelja, neumornom marljivošću i očinskom brižljivošću hranio si i pratio i zaštićivao ga na svim njegovim putovima: prihvati i mene poradi Isusa za svojeg usvojenika i pomozi mi tvojim zagovorom kod Boga u ovom mojem nesretnom stanju.
Bezgranična dobrota našeg Spasitelja, koji te je ljubio i častio na zemlji kao svojeg oca, ne će ti sad uskratiti nijedne molbe. Brojne tisuće duša što su se tebi utjecale u svojim nevoljama, iskusile su na svoju radost, kako si ljubazan, blag i susretljiv; kako se korisno zauzimaš za one koji ti se djetinje obraćaju; kako snažno pomažeš i raduješ žalosna i satrvena srca. Stoga ti vapijem, o predostojni Isusov hranitelju, čisti Marijin zaručniče, sveti Josipe, i molim te dubokom ljubavlju koja te je nosila na zemlji Isusu i Mariji, utješi me u ovim teškim patnjama i izmoli mi po Isusu i Mariji uslišanje moje molbe kod Vječnog oca.
Jedna tvoja riječ potaknut će mojeg dragog Spasitelja, da me blagoslovi i olakša moju satrvenu dušu. Radosno ću onda njega i tebe hvaliti i zahvaljivati vam. Amen.
3x Oče naš…, Zdravo Marijo… i Slava Ocu…

Dvetnica svetom Josipu
1. dan: Gospin zaručnik i zaštitnik“Posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad, imenom Nazaret, k djevici zaručenoj s mužem iz Davidove kuće, kojemu je bilo ime Josip. A djevici je bilo ime Marija.”
Lk 1,26-27.

Galilejac Josip iz Nazareta zaručio se s djevojkom imenom Mari-ja. Prema židovskom ženidbenom zakonu obavljene zaruke pred svjedocima bile su jednake stvarnom vjenčanju. Josip prihvaća Mariju. S njom želi ići u život. Josip je doduše bio sve drugo samo ne bogat i ugledan, ali poticao je iz dobre kuće. Bio je sinom Davidovim, potomak svojeg velikog pretka Davida, iz čijeg roda će doći Mesija. Budući da je Josip bio zakoniti Marijin muž, Isus je mogao prema pravosuđu svojeg vremena tražiti da bude Davidovim naslijeđem, mesijanskog roda.
Josipe, kao mnogi od nas bio si zaručen i oženjen. Molimo te, pomozi nam da bismo bili dobri bračni drugovi i roditelji, i budi nam moćnim zagovornikom u našim potrebama.

2. dan: Josip pravedan muž
“Ali prije nego se zajedno nastaniše, ustanovi se da je ona začela po Duhu Svetomu. Nato Josip, njezin muž, jer je bio pravedan i jer je nije htio javno sramotiti, naumi je potajno otpustiti.”
Mt 1, 18-19

Josip je primjetio Marijino majčinstvo a da nije bio uključen u tu tajnu. On zadržava hladnu glavu. Ne okrivljuje i ne odbacuje svoju ženu. Kako odgovara pobožnom uvjerenju starozavjetnog pravednika, milosrdan je prema svojoj zaručnici htijući se od nje rastaviti. To njegovo držanje pokazuje Josipa kao tihog, osjećaj-nog i povučenog Isusova poočima.
Sveti Josipe ti pravedni i pobožni mužu. Pokaži nam pravi put koji vodi tebi u nebo. Pomozi nam živjeti pravedno i pobožno i budi nam moćnim zagovornikom u našim potrebama.

3. dan: Josip muž božanskog izabranja
“Tek što je to u sebi odlučio, ukaza mu se u snu anđeo Gospodnji i reče mu: Josipe, sine Davidov, nemoj se bojati uzeti sebi Mariju svoju ženu, jer što je ona začela jest od Duha Svetoga! Rodit će sina, i ti mu nadjeni ime Isus. Kad se Josip probudi, učini kako mu je naredio anđeo Gospodnji, uze kući ženu svoju.”
Mt 1,20-21.24

Josip nije razumio pravo, što se događa. Izlaže se opasnosti promašiti njemu namjeravanu zadaću. Tad prima svoje osobno navještenje. Bog ga izlaže povjerenju. On će biti na zemlji mužem božanskog izabranja, mužem s posebnim mjestom povjerenja. Dobiva svoje mjesto u povijesti spasenja. I kao Marija on izgovara svoje DA i ostaje poslušan. Njemu namijenjenu zadaću, vršiti ulogu Mesijina oca, potpuno ispunjava cijelim svojim životom.
Sveti Josipe, pomozi mi paziti na to što Bog namjerava sa mnom i njemu se nikad suprotstavljati, i budi nam moćnim zagovornikom u našim potrebama.

4. dan: Josip muž posluha
“Tako i Josip uziđe iz grada Nazareta u Judeju, u Davidov grad zvani Betlehem, jer bijaše iz Davidova doma, da se upiše sa svojom ženom Marijom koja bijaše trudna.”
Lk 2,4-5

Car August htio je popisati sve stanovnika Rimskog kraljevstva u svoje porezne popise. Kao poslušni građanin Josip upućuje se u svoj očinski grad. Njegova žena je u visokoj trudnoći. Josip je podlaže ovoj obvezi, kao što također sluša Božju riječ i slijedi je. To je onaj pravi protiv svih prividâ pouzdavajući pobožnik u Boga, koji daje da ga posluh vodi posluhu (A. Vögtle).
Josipe, ti mužu posluha, pomozi mi posve se prepustiti provid-nosti i poslušati Nebeskog oca. Budi nam moćnim zagovornikom u našim potrebama.

5. dan: Josip – čovjek vjere
“Kad su anđeli od pastira otišli u nebo, pastiri počnu govoriti jedan drugomu: Hajdemo, dakle, do Betlehema i vidimo ovaj događaj s kojim nas upozna Gospodin! Odu žurno i nađu Mariju i Josipa s Djetešcem gdje leži u jaslama.”
Lk 2,15-16

Josipa i Marija nalazili su se u jednoj špilji sa svojim djetetom u okolici Betlehema. U njihovoj blizini bili su pastiri, koji su pripadali skupini prezrenih ljudi. Oni se požuriše vidjeti Dijete. – Josip potpomaže Mariji gdje može. On zna za njihovu tajnu, drži se tiho u pozadini i sluša i moli i vjeruje.
Josipe, tvoja jednostavna i pouzdana vjera neka je uzor mojem predanju Isusu i njegovu Nebeskom ocu. Budi nam moćnim zagovornikom u našim potrebama.

6. dan: Josip čovjek djelà
“Kad su magi otišli, anđeo se Gospodnji ukaza Josipu u snu o reče mu: Ustani, uzmi dijete i njegovu majku pa bježi u Egipat… On se tada diže, uze noću dijete i njegovu majku te ode u Egipat… Kad umrije Herod, anđeo se Gospodnji ukaza u snu Josipu, u Egiptu, i reče mu: Ustani, uzmi dijete i njegovu majku te idi u izraelsku zemlju… Pošto primi u snu naputak od Boga, ode u pokrajinu Galileju i nastani se u gradu zvanom Nazaret.”
Mt 2, 13-14.19.22-23

Sav opis Josipova života i punina njegove svetosti sadržani su u jednoj riječi: On je to činio. Josip, kako ga poznajemo iz Evanđelja, bio je čovjek djelà. Glas iz visina upućuje ga bježati u Egipat da bi umakao pokolju djece u Betlehemu. I za njega je to bilo posve razumljivo. I kad je opasnost prošla, pozvan je poći natrag. I također sad čuje, sluša i to provodi. Josip – nije bio čovjek od puno riječi (u Bibliji nije sačuvana nijedna jedina njegova riječ), nego čovjek djelà.
Sveti Josipe, ti čovječe djelà, umjesto vjelikih riječi, sumnja i protivljenja, ti si jednostavno izveo ono što je naloženo. Pomozi i nam činiti umjesto govoriti, i budi nam moćnim zagovornikom u našim potrebama.

7. dan: Josip čovjek tajne
“Oni donesoše dijete u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu… I kad su roditelji donijeli Isusa da bi ispunili što Zakon traži, Šimun ga uze u svoje ruke te zahvali Bogu riječima: … jer mi oči vidješe spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda, svjetlo da rasvijetli pogane i slavu naroda svojega Izraela. Njegov otac i njegova majka divili su se onomu što se govorilo o njemu… Čim su njegovi roditelji obavili sve što je po Zakonu Gospodnjem trebalo učiniti, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret.”
Lk 2,22.27-33.39

Josip se čudi Šimunovim riječima koji je bio kao i Josip pravedan i pobožan čovjek. Josip sudjeluje u tajni koja okružuje Isusa i upućen je u nju. No on ostaje skrovit u Kristu, u njegovoj tajni i njegovom poslanju. I točno tako ostao je skrovit Sin Božji, Utje-lovljena riječ za vrijeme svojeg zemaljskog života. On se skrio u Josipovu sjenu. Josip je već umro prije nego što je Isus započeo sa svojim propovijedanjem. Ponio je u grob Mesijinu tajnu i tajnu svojeg skromnog ali ne nevažnog sudjelovanja u njoj.
Sveti Josipe, bio si upućen u tajnu Sina Božjeg. Ali i mi, sinovi Božji, uključeni smo u veliku tajnu stvaranja, otkupljenja i ispunjenja. I molimo te, budi nam moćnim zagovornikom u našim potrebama.

8. dan: Josip kao dobar poočim
“Svake su godine njegovi roditelji išli u Jeruzalem o blagdanu Pashe”. I kad je Isusu bilo 12 godina išli su u nj, ali pri povratku on je ostao u Jeruzalemu, “a da to nisu zamijetili njegovi roditelji”. Tražili su ga i konačno našli nakon tri dana u Hramu među začuđenim slušateljima. “Kad ga njegovi roditelji opaze, veoma se začude te mu majka rekne: Dijete, zašto nam to učini? Evo, otac tvoj i ja bolno smo te tražili. Pa zašto ste me tražili? – reče im. Zar niste znali da ja moram biti u kući Oca svoga? A oni ne razumješe riječi koju im je rekao. Tada siđe s njima u Nazaret i bijaše im poslušan.”
Lk 2,41-51

Isus se podlaže u svemu svojim roditeljima, kao što je to uobičajeno na Istoku. Josip i Marija brinuli su se za svojeg sina. Davali su primjer ujedno ljudske kao i svete obitelji. I Josip je bio srcem dobar otac. Čovjek je primjernog povjerenja u Boga, vjere i posluha, čovjek čistog strahopoštovanja, vjernog rada i brižljivosti za svoju obitelj (A. Vögtle).
Sveti Josipe, pomozi nam biti dobrim roditeljima svojoj djeci i da sve, koji su s nama povezani, susrećemo s očinskom blagonaklo-nošću. I budi nam moćnim zagovornikom u našim potrebama.

9. dan: Josip čovjek rada
“I oni upitaše: Zar nije ovo Josipov sin komu poznajemo oca i majku?”
Iv 6,42

“Zar on nije tesarov sin?”
Mt 13,55

Josip je bio čovjek rada. On je tesar. Tada na Istoku bio je to malo cijenjeni posao koji se jedva isplatio. Stoga kasnije nadasve skromno Isusovo podrijetlo ljude ostavlja hladnim. Josip je čovjek rada. Skromno a ipak na veličanstven način on radi na djelu spasenja. Njegova djela su jednostavni dnevni poslovi, ali koji istodobno imaju jasno značenje za ispunjenje božanskog obećanja u ljudskoj povijesti; djela koja su ispunjena duhovnom dubinom i zrelom jednostavnošću,
Josipe, ti uzore vjernog ispunjenja obveza pomozi nam svoje poslove raditi savjesno i dobro, i budi nam moćnim zagovornikom u našim potrebama.
(Neoznačeni navodi potječu iz nagovora pape Ivana Pavla II, kojeg je držao 19. ožujka 1980. godine).

Žrtve u čast svetog Josipa
Posvetimo svaku srijedu svetom Josipu, posebno 1. srijedu u mje-secu. Ako je moguće sudjelujmo u Sv. misi u tim danima te prikažimo Sv. pričest njemu na čast. Ponekad učinimo neko dobro djelo njemu na čast i darujmo milostinju.

Zaštitnik Crkve
Tebi, sveti Josipe, utječemo se u svojoj nevolji i pouzdano molimo tvoju zaštitu. Kod ljubavi koja te je povezivala s Neokaljanom djevicom i Majkom Božjom vapijemo ti: blago pogledaj na nasli-jeđe koje je Isus Krist stekao svojom krvlju. Pomozi nam u našim nevoljama tvojom moćnom pomoći, brižljivi zaštitniče Svete obite-lji, i bdij nad izabranim krugom Isusa Krista. Udalji od nas, predragi Oče, sve zaraze zablude i pokvarenosti.
Milosno s neba pomozi nam, ti jaki Pomoćniče, u borbi s moćima tame. Kao što si spasio nekoć dijete Isusa iz najveće životne opas-nosti, tako brani sad svetu Crkvu Božju od svih zasjeda neprijate-ljâ i svake protivštine. Sve nas trajno zaštićuj da bismo po tvojem primjeru i tvojom pomoću sveto živjeli, pobožno umrli i zadobili vječno blaženstvo u nebu. Amen.

Zaštitnik umirućih
Sveznajući Bože, neshvatljiva bila su tvoja vodstva u životu svetog Josipa. Nisi mu dopustio doživjeti Isusovo djelovanje i čuda. Ali dao si mu milost i utjehu umrijeti u Isusovim rukama: Podari i nama milost u Isusu dovršiti svoj život. Isuse, Sine Božji, pripremio si nam poputbinu u Svetom sakramentu, tj. u boles-ničkom pomazanju, da bi nas ojačao u povratku Nebeskom ocu. Daj nam hrabro gledati smrti u oči i daruj nam u pravo vrijeme Kruh života.
S pobožnim Šimunom želimo onda moliti: Sad otpuštaš, Gospodaru, slugu svojeg u miru, jer vidješe moje oči spasenje tvoje. Sveti Josipe, budući da si umro na Isusovim rukama, štuje-mo te kao zaštitnika umirućih. Po tvojem zagovoru neka nas Gospodin očuva od nagle i nepripremljene smrti. Vapijući izmoli svima koji će još danas umrijeti da umru u Božjoj milosti. Izmoli grešnicima milost obraćenja i svim radosno povjerenje u svojeg Otkupitelja. Amen.

Krunica svetog Josipa
U teškim nevoljama moli se barem 9 dana za redom. (Ova krunica moli se kao što se uobičajeno moli krunica.)
1. Koji si svetog Josipa izabrao za zaručnika Prečistoj Djevici Mariji.
2. Koji si svetog Josipa ljubio kao hranitelja.
3. Koji si svetom Josipu bio poslušan.
4. Koji si sa svetim Josipom molio i radio.
5. Koji si svetog Josipa dao Crkvi za zaštitnika.

Zaštitnik svete Crkve
Slavni, sveti Josipe! Bog te je izabrao za hranitelja Isusu, za prečistog zaručnika neokaljane Djevice Marije, za glavu Svete obitelji. Kristov zastupnik postavio te za nebeskog zagovornika i zaštitnika Crkve koju je Krist ustanovio. S najvećim povjerenjem molim te danas za djelatnu zaštitu cijeloj putujućoj Crkvi.
U tvojoj zaista očinskoj ljubavi zaštićuj na poseban način Svetog oca i sve biskupe i svećenike. Primi sve koji rade usred patnji i nevolja ovog vremena na spasenju duša! Daj, da se svi narodi zemlje hoće podložiti Crkvi! Ona je svima nezaobilazno potrebna za spasenje. Amen. Papa Leon XIII.

Strelovita molitva
Sveti Josipe, ti hranitelju Isusa Krista i pravi zaručniče presvete Djevice Marije moli za nas i za sve umiruće ovog dana i ove noći.
Ovo je kratka ali ne manje važna zagovorna molitva svetom Josipu. U odnosu na njezine blagotvorne učinke treba je po mogućnosti moliti jutri i večeri.

Za posvećenje našeg rada
Sveti Josipe, ti si zaštitnik rada i uzor ljudima u radu. Ti si solidno i pouzdano radio.
Ti si u svojem radu gledao služenje ljudima: ljudima koji su ti naložili određene poslove, i ljudima koji su ti bili povjereni i za koje si se brinuo: Isus i Marija. Ti si u radu gledao i još jedan uzvišeniji nalog, služenje Bogu. Zato si unatoč svim poteškoćama i nevoljama rado ga izvršavao i tako posvećivao tvoj dnevni posao. Izmoli mi (nama) milost prihvaćati rad isto tako radosno u svijesti, da bismo služili bližnjima i konačno Bogu, i tako ispunili riječi Sv. pisma (Kol 3,17.23-25): “I što god htjednete reći ili učiniti, neka sve bude u ime Gospodina Isusa! Po njemu zahvaljujte Bogu, Ocu. Što god činite, činite od sveg srca kao Gospodinu, a ne ljudima: znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu – baštinu! Služite Kristu Gospodinu!”

Za dobar smrtni čas
Sveti Josipe, ti si prešao iz ovog života na rukama tvojeg posvojenog sina Isusa i tvoj životne družice Marije.
Pomozi mi s Isusom i Marijom, posebno onda kad smrt postane krajem mojeg života.
Daj da po vašim rukama prijeđem u vječni život.
Isuse, Marijo i Josipe, vama darujem dušu i srce svoje.
Isuse, Marijo i Josipe, pomozite mi u smrtnoj borbi.
Isuse, Marijo i Josipe, neka moja duša pođe s vama u miru. Amen.

Posvetna molitva svetom Josipu
Dragi sveti Josipe, tebi se želim posvetiti. Primi moje predanje. Posve se darivam tebi. Budi uvijek mojim ocem, mojim zaštit-nikom i mojim vođom na putu spasenja. Izmoli mi veliku čistoću srca i jaku naklonost nutarnjem životu! Daj da kao i kod tebe svi moji postupci teže najvećoj Božjoj časti, da ostanem sjedinjen s božanskim srcem Isusovim, s bezgrešnim srcem Marijinim i s tobom, sveti Josipe. Amen.

Dijelite naš sadržaj... Bog Vas blagoslovio!