Raspored svetih misa: 27 KGB (3. – 9. 10. 2021.)

Crkva Satnica Nakana
Sveti Ante 8 + Mijo i Ljuba Erić
Gospa VHKZ 9:30 Pro populo
Gospa VHKZ 11 + Frano, Ivan i Mara Šegrt
Gospa VHKZ 19 + Mirko i Frano Krišto (obred preminuća sv. O. Franje)

 

Ponedjeljak, 4. listopada – Sv. Franjo
7 Za zdravlje ob. Lovrinović 19 Svečana misa na čast sv. Franje
Utorak, 5. listopada
7 Zahvalnica 19 + Ilija
Srijeda, 6. listopada
7 + Niko Gadžić 19 + Ante
Četvrtak, 7. listopada
7 + Luca Gadžić 19 + Milko Sladoja
Petak, 8. listopada
7 + Dilja Duljaj 18 + Slave (ž)
Subota, 9. listopada
7 + Marija i Cvitko 19 + Petar

           

U tijeku molitvena akcija „40 dana za život“ ispred kninske bolnice. Molimo na nakanu da se svako začeto dijete rodi. Subotom imamo i molitvu muškaraca pred bolnicom „Straža sv. Josipa“ od 15-16 sati.

Ovaj tjedan počinje župni vjeronauk:

Prvopričesnici: Petak, u 10 i 16 sati

Krizmanici: Četvrtak, u 10:30 i 16 sati

Prvopričesnici i krizmanici trebaju sa sobom donijeti upisnice koje su roditelji potpisali

Frama ima susret u petak u 18 sati

Subota: ministrantski susret je u 10 sati, a dječji zbor u 11 sati

Tečaj za brak: od 11-14. listopada u 19 sati u dvorani samostana sv. Ante. Za Tečaj nije potrebno prijavljivati se.

 

Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, možete ga podijeliti.