Raspored svetih misa: 22 KGB (29. 8. – 4. 9. 2021.)

Crkva Satnica Nakana
Sveti Ante 8 + Dragutin, Ivka i Nikola Jonjić
Gospa VHKZ 8 + Ilija, Anica, Renata, + ob. Marić i Stjepančović
Gospa VHKZ 9:30 Pro populo
Gospa VHKZ 19 + Ivo, Zorka, Štefica i Pero Sukljov

 

Ponedjeljak, 30 .kolovoza
7 + Dragutin Jandrić 19 + Joza i Ante Barišić
Utorak, 31. kolovoza
7 Za zdravlje 19 + Vinko, +ob. Barišić, Raos i Kostić
Srijeda, 1. rujna
7 + Filip, +ob. Brčina i Subašić 19 + Anđa i Ivo
Četvrtak, 2. rujna
7 + ob. Kardum, Štrbac, Martinović i Kaftanić 19 + Slavka, Milka i + ob. Slomo
Petak, 3. rujna
7 + ob. Bradarić 19 + Jozo, Dragan, + ob. Marijanović
Subota, 4. rujna
7 + franjevci prov. Presv. Otk. 19 + Mario Šimić

           

Prvi petak – cijelonoćno klanjanje.

Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, možete ga podijeliti.